Królowe pozorów

Realia współczesnego świata niejednokrotnie odchodzą od konserwatywnego oglądu rzeczywistości na rzecz źle pojętej innowacyjności, przejawiającej się niejako przymusem we „wpisywaniu się” w odgórnie ustalone, wciąż poddawane metamorfozom kanony piękna i stylu. A przecież uroda to coś personalnego, coś odznaczającego się swego rodzaju nie wyimaginowaną, lecz konstruktywną intymnością, coś winnego stanowić naszą wizytówkę na szerszą skalę, […]